ANALIZA „DISCIPLINSKA ODGOVORNOST SUDIJA U SRBIJI - AŽURIRANI PREGLED ZAKONODAVNOG OKVIRA I PRAKSE”

26. Jul 2020.

Po završetku sveobuhvatne procene okvira za disciplinsku odgovornost sudija, eksperti Projekta su završili i analizu „Disciplinska odgovornost sudija u Srbiji – ažurirani pregled zakonodavnog okvira i prakse", uz preporuke. Tokom juna Analiza je dopunjena međunarodnim i EU standardima, skorašnjom statistikom za 2019. godinu iz Izveštaja o radu Discicplinske komisije VSS-a za 2019. godinu i Izveštaja o radu Disciplinskog tužioca VSS-a za 2019. godinu, uz analizu drugostepenih disciplinskih rešenja koja su nedavno objavljena na sajtu VSS-a.

Analiza je predstavljena i dostavljena svim članovima disciplinskih organa VSS-a na komentare  i odobrenje. Po razmatranju i uvrštenju njihovih sugestija u nacrt, VSS je dao saglasnost na njen sadržaj i predstavljanje široj stručnoj javnosti i zainteresovanim stranama na budućim događajima koje organizuje Projekat.

Izradom ovog dokumenta, pripremljen je teren za unapređenje zakonodavnog okvira i prakse u relevantnoj oblasti.

Analizu možete preuzeti putem sledećeg linka: https://support-to-high-judicial-council.euzatebe.rs/public/articles/file/98.pdf