PRIPREMLJENA „ANALIZA FUNKCIONISANJA, ORGANIZACIJE I POTREBA VISOKOG SAVETA SUDSTVA I NJEGOVE ADMINISTRATIVNE KANCELARIJE“

26. Jul 2020.

Pripremljena je „Analiza funkcionisanja, organizacije i potreba Visokog saveta sudstva i njegove Administrativne kancelarije“. Ona se naročito bavi analizom uporednih podataka u vezi sa stanjem ljudskih resursa u periodu od osnivanja VSS-a do danas. Upoređivanjem statističkih podataka iz relevantnih izvora i primenom drugih analitičkih metoda, zaključeno je da postoji veoma ozbiljan nedostatak kapaciteta VSS-a, kao i drugi problemi u vezi sa njegovim radom.

Kao ključne prepreke osnaživanju obima i strukture ljudskih resursa prepoznati su: nedostatak prostorno-tehničkih uslova; shodno tome, i nemogućnost izvršenja godišnjeg budžeta VSS-a, odnosno dela namenjenog zapošljavanju novih radnika; ograničavanje zapošljavanja u javnom sektoru; neadekvatan status i materijalni položaj zaposlenih u Adninistrativnoj kancelariji.

Dokument, takođe, ukazuje na nužnost podrške VSS-u od strane nadležnih organa izvršne i zakonodavne grane sudske vlasti, kao i posledice neadekvatne podrške po vršenje Ustavom i zakonom utvrđenih nadležnosti VSS-a. Takođe, prezentuje očigledno veliki i nesporan napor rukovodstva VSS-a i Administrativne kancelarije da odgovore zadacima, uprkos teškoćama.